JonglÖra för små öron

Mjuka ljud och musikalisk jonglering

en sinnrik upplevelse som skapar lust att utforska ljud, balans och rörelse

 

För barn för barn i förskoleålder 1 – 5 år

 

JonglÖra för små öron är en ljud- och rörelseföreställning + prova på, som syftar till att stimulera lyssnande, sensomotorisk utveckling och närvaro. Det är en version av familjeföreställningen JonglÖra som passar mindre rum och även riktigt små öron!

 

Anna E Weiser – musiker, tonsättarkoreograf
Wolfgang Weiser – jonglör, balanskonstnär
Foto: Friedel Weiser ©vibrationsverket

Foto: Friedel Weiser ©vibrationsverket


 

Kan ni kanske stanna hela dagen, eller komma tillbaka i morgon? Det här var roligt!!, säger barnen. Det här var utvecklande! Skulle behövas varje dag! Detta tyckte barnen verkligen om! Det var så fantastiskt att se några av de mer försiktiga barnen ta för sig och våga så mycket! Välkomna tillbaka, när ni vill!, säger förskolepersonal.

FLER ÄN 200 SPELADE FÖRESTÄLLNINGAR OCH WORKSHOPS!!!

JonglÖra för små öron i förskolan
Max antal barn: Mindre barngrupper är önskvärt sett ur ett barnpedagogiskt perspektiv, max 12 barn.
Lokal: Aktiviteten anpassas efter förskolans förutsättningar men rummet får gärna vara rymligt och ljust. Det viktigaste är att barnen känner sig trygga i rummet.
Tid: Ca 45-50 min. Konsertföreställning ca 20 min + workshop ca 25 min.
Gemensamt avslut; reflekterande samtal och plocka ihop.
Bygg- och rivningstid: Ca 50 min (30 min före + 20 min efter)

 

Så här går det till:
  • Hej och samla barngruppen
  • Först interaktiv konsertföreställning, sedan blir det workshop – en kombination av att vi inspirerar med vårt material; ting som låter mjukt, jonglering med färgrika bollar och dukar, balanskonster, och att vi låter barnen vara med, prova och utforska genom lek.
  • Avsluta, plocka ihop, reflektionssamtal med barn och pedagoger.
Turnerade i Region Gotlands regi (Kultur och fritid) på kommunala förskolor under våren -19 och -20, som Skapande Skola för kommunala förskolor på Gotland under namnet Lilla Ljud- och balansskolan under 2020-2022.