Anga socken

Anga är en kustnära socken på mittöstra Gotland. Vi är drygt 100 personer som bor här året runt, betydligt fler under somrarna. Det uråldriga kulturlandskapet är förhållandevis bevarat och innefattar både skog, hällmark och myrmarker. Nere vid det lilla fiskeläget Baju finns en vacker badplats som flitiga sockenbor vårdar. Prästänget intill oss är rikt på särskilda växter, det sköts och hävdas nogsamt. Många orkidényfikna och fjärilsintresserade besökare tar sig hit vår och försommar. Skogarna är rika på fornlämningar, på spår efter människors liv för flera tusen år sedan, man kan vandra i timmar och verkligen få en känsla av att befinna sig i flera olika tidsskikt samtidigt. Silurtid lika närvarande som nutid.

Läs mer om Anga på Sockenföreningens hemsida samt hos Region Gotland.