Platsen

Sedan 1999 bor vi med våra barn i Anga socken, och köpte så småningom till marken söder om gården, på andra sidan Prästänget. I skiftet maj/juni sätter vi där, tillsammans med oumbärliga vänner och familjemedlemmar, upp det stora vita tältet (ägdes tidigare av projektet Slöjdcirkus). Beroende på väder står tältet sedan uppe fram till mitten av september.

Vi har möjlighet till enkel servering under våra evenemang. På platsen finns i nuläget också två fina utedass. Lekplats för de yngsta växer lite för varje säsong, men sandgropen, och hänggungorna under lindarna, är favoriter.