Vi som håller i trådarna

Anna E Weiser, är tonsättare/ljudkonstnär, sångerska och röstimprovisatör, med konstnärlig masterexamen i komposition intermedia från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Fokus är akustisk sensibilitet och lyssnande, arbetet influerat av musik- och dansimprovisation, såväl som forskning om ljud, atmosfär och resonans. www.annaeweiser.se

IMG_2595Wolfgang Weiser, lärare i Alexanderteknik, balanskonstnär och jonglör samt gymnasielärare i teater, cirkus och estetisk kommunikation. Undervisar och fortbildar inom hälsa och livsstil samt arbetsmiljö och kreativa processer. Som lärare i Alexanderteknik har han samlat erfarenheter både nationellt och internationellt. I sitt pedagogiska arbete forskar han om rörelsebildning. alexanderteknik.weiser.se

Vi vill med vårt arbete bidra till fördjupad kunskap om livsviktig kommunikation, på vibrationsnivå. Våra genom åren många, kreativa och djupt inspirerande möten, framförallt med barn, driver oss att konstnärligt och pedagogiskt arbeta för att med sinnlig skärpa gestalta ljud på gränsen till det hörbara, balans på gränsen till det märkbara.

Kulturföreningen Balans i Fokus bildades 2004 och riktar sin verksamhet mot att utveckla lyssnande och balans genom pedagogiskt konstnärligt arbete, genom föreställningar, temadagar och kurser. Det är föreningen som arrangerar den cirkusinspirerade ljud- och balanssommarskolan.

HB Ljud & Balans Perceptionskonst på Gotland startat 2009 av Anna E Weiser och Wolfgang Weiser.