Vi som håller i trådarna

“Vi vill med vårt arbete bidra till fördjupad kunskap om livsviktig kommunikation, på vibrationsnivå. Våra genom åren många, kreativa och djupt inspirerande möten, framförallt med barn, driver oss att konstnärligt och pedagogiskt arbeta för att med sinnlig skärpa gestalta ljud på gränsen till det hörbara, balans på gränsen till det märkbara.”

Anna i nät

Anna E Weiser, är interdisciplinär tonsättare – klangkoreograf, röstkonstnär, skribent, med konstnärlig masterexamen i komposition intermedia från Kungliga Musikhögskolan. Arbetar projekt- och processbaserat i ett vidgat konstmusikaliskt fält. Utforskar klang och lyssnande – sense of sound – i vidare perspektiv; materialnära, rumsligt, i landskap, i relation till sensibilitet och perception. www.annaeweiser.se

IMG_2595Wolfgang Weiser, lärare i Alexanderteknik, balanskonstnär, jonglör samt gymnasielärare i teater, cirkus och estetisk kommunikation. Undervisar och fortbildar inom hälsa, arbetsmiljö och kreativa processer, med särskilt fokus på rörelsebildning. Som lärare i Alexanderteknik arbetar han både nationellt och internationellt. alexanderteknik.weiser.se

Kontakta oss för bokning av konsert & workshop, och/eller för kompetensutveckling i sinnligt lärande med utgångspunkt i ljud/lyssnande och balans. Lyssna och balansera är grundläggande kunskap, lätt att förlora, rolig att återfinna.

 

Verksamheten bidrar genuint till en levande landsbygd, men framförallt är den ett konstnärligt, lärprocess- och livskvalitetsmässigt viktigt vattenhål för barn, unga och familjer boende över hela ön. Det kan vi efter alla dessa år säga med stolthet eftersom vi fått höra detta så ofta av så många av våra deltagande barn, deras familjer, släkt och vänner, långväga besökare, internationellt renommerade musiker, konstnärer, artister. De nära och djupa relationer vi byggt upp över tid med flera av de återkommande barnen och föräldrarna har skapat en särskilt familjär och avspänd stämning, något som snabbt smittar av sig på de nya barn som kommer till. En sådan trygg miljö är avgörande för att kunna arbeta med komplexa konstnärliga processer och guida dem i hamn, en förutsättning vi är väldigt rädda om.

Kulturföreningen Balans i Fokus bildades 2004 och riktar sin verksamhet mot att utveckla lyssnande och balans genom pedagogiskt konstnärligt arbete. Det är föreningen som arrangerar Vibrationsverkets verksamhet i ljud- och balanskonst för barn och unga, samt främjande arbete för föräldrar och barns nära vuxna. Sommararrangemangen har tidigare erhållit stöd från Kultur- och fritid, Region Gotland, samt SV Gotland. Föreningen fick ett projektstöd från KUR för projektet JonglÖra BalansÖra i samverkan med SV Gotland och Fenomenalen Science Center. Föreningen har fått upprepat stöd från Visby Barnkrubba för inköp av lek- och lärandematerial samt för utvecklande av lärmiljö. Den har erhållit ett lokalt utvecklingsbidrag, LUB, från GUBIS, och för verksamhetsåret 2021 har kulturföreningen beviljats ett verksamhetsstöd från Region Gotland.

 

 

 

HB Ljud & Balans Perceptionskonst på Gotland startat 2009 av Anna E Weiser och Wolfgang Weiser. Företaget ansvarar för skötsel av platsen i Anga, samt för en del andra evenemang och kurser som äger rum vid Vibrationsverket.