Verksamhet

Sinnrikt utforskande om ljud-, balans- och perceptionskonst

Vår verksamhet bygger på en nyfikenhet kring hur lyssnande och rörelse hänger ihop, ett intresse för livet på vibrationsnivå. Den är konstnärsdriven och bygger på stor erfarenhet och kunnande i musik, rörelsekonst och pedagogik.

Verksamheten vänder sig till både barn, familjer, unga och vuxna

Vibrationsverket erbjuder kurser/workshops, sceniska produktioner och arrangerar även mindre konserter och event.

Sommarskolan för barn, familjer och unga i cirkusinspirerad ljud- och balanskonst, ges i år i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, samt med arrangemangsstöd från Region Gotland/Kultur och fritid.

Logo studieförbundet vuxenskolan

barn_o_unga-600

Barn och familj

unga

Unga

Musikimprovisation,-röst-och-cello,-Lisa-Hüls_214

Vuxna

event_600

Evenemang