Exposé

Gräs

föränderlig form förändrande innehåll
Konst   konsert   performance   föreläsning   fortbildning   kurs   läger

Platsen och Verket utvecklas kontinuerligt. Basen vilar trygg sedan 2004 i den årliga och särskilda Ljud- och balanskonstskolan för barn och unga. Vibrationsverket är ett resultat av, och pågående process genom, samlade erfarenheter i musik, komposition, Alexanderteknik, ny dans, teater, cirkus och pedagogik, alltid med improvisatorisk hållning och fokus på meningsskapande.