JonglÖra

För alla barn och barnfamiljer

En ljud- och rörelsekonsert med fläkt av cirkus som vill inspirera lusten att lyssna, spela och balansera!

Ljud-experiment, musikalisk jongleringskonst, snabba bollar i luften, röst i raketfart, fladdrande flaggor och skimrande glas. Allt blir musik! Kanhända behövs en och annan blomkrukaspelande musiker från publiken? Efteråt bjuds alla att prova på!

Anna E Weiser: Idé, ljud- och rörelsekomposition, röst/musik

Wolfgang Weiser: Idé och balanskonst

Kontakta oss för bokning av konsert & workshop, och/eller för kompetensutveckling i sinnligt lärande med utgångspunkt i ljud/lyssnande och balans.

Trailer Liveframträdande vid Atalante Scen i Göteborg Filmad version till Huskonserterne, Rissa, Norge
Foto: Friedel Weiser ©vibrationsverket

Foto: Friedel Weiser ©vibrationsverket

 

2020 – Atalante Scen i Göteborg, i arr av Levande Musik , KKV Bohuslän, i arr av Gerlesborgs konstskola, Länsteatern på Gotland, Huskonserterne, Rissa, Norge (film/vimeo).

2019 – Kustateljén Fårösund i arr av KUNO, samt flera framföranden på Gotland i samband med projektet JonglÖra BalansÖra.

2018 – Korsbygården, Lärbro, Puma Fritidsgård, Visby, Gulinsalen, Hemse folkhögskola, i arr. av Kultur- och fritid, Region Gotland.