JonglÖra

Se trailer här

Foto: Friedel Weiser ©vibrationsverket

Foto: Friedel Weiser ©vibrationsverket

Barn- och familjeföreställning

En ljud- och rörelsekonsert, med en fläkt av cirkus, som vill inspirera lusten att lyssna, spela och balansera

Av och med Anna E Weiser & Wolfgang Weiser

Ljud-experiment, musikalisk jongleringskonst, snabba bollar i luften, röst i raketfart, fladdrande flaggor och skimrande glas. Allt blir musik! Kanhända behövs en och annan blomkrukaspelande musiker från publiken? Efteråt bjuds alla att prova på