Kort historik

Namnet Vibrationsverket hittade Alma Weiser på när hon och bästa vänner repeterade inför föreställningen på Sommarcirkusskolan 2013.

Verksamheten startade 2004 med bland annat cirkusskola för barn. Barn- och familjeverksamheten har länge varit den mest omfattande och i möte med alla barn och unga har ett lyssnande och transdisciplinärt förhållningssätt vuxit fram.

2012 utvecklades två huvudspår, ljud- och lyssnarkonst och cirkusinspirerad balans- och rörelsekonst. När dessa spår så småningom flätades samman började barnen visa på ett tredje, det fysiskt gestaltande, byggande, och formgivande.

Lyssna – balansera ­– konstruera, konsten, och rätten, att uppfatta med sina sinnen, utforska och bygga balans, har blivit Vibrationsverkets konstnärliga utgångspunkt för egna scenkonstproduktioner och workshops. I grunden finns kunnande i cirkus, rörelse, akustik, musik, improvisation, komposition och didaktik, och en nyfikenhet kring hur allt hänger samman.

 

Den första cirkusskolan i familjen Weisers trägård i Anga ägde rum sommaren 2007, men då hade Wolfgang redan hunnit hålla några cirkusskolor för barn på Gotland, bland annat under Medeltidsveckan. Wolfgang hade flera år med Göteborgsbaserade Teater Kolibri med sig i bagaget när han flyttade till ön. Barn på Gotland skulle lära sig jonglera och balansera, tyckte han, som då var nyutbildad rörelselärare. Under några år turnerade han med föreställning och projekt kors och tvärs över ön.
Verksamheten vidareutvecklades allteftersom. Anna utbildade sig till tonsättare och somrarnas cirkusskola blev till cirkusinspirerad ljud- och balanskonstverksamhet för barn, familjer och unga från Havdhem i söder till Bunge i norr, och en och annan sommargotlänning från spridda delar av landet.
2012 var verksamheten i behov av en lokal där barn och unga kunde gå på lina, jonglera och musicera även de sommardagar då regnet öste ner. Idén om att införskaffa tält dök upp. I början av 2000 turnerade projektet Slöjdcirkus runt i Sverige med ett stort vitt och vackert cirkustält, som skulle kunna passa perfekt till verksamheten i Anga. Med lånade pengar och ett kulturarbetarstipendium från Region Gotland kunde Wolfgang och Anna köpa tältet som nu står uppe från mitten av maj till mitten av september.

 

Sedan 2018 har Vibrationsverket turnerat med ytterligare barn- och familjeföreställningar, spelat fler än 300 förställningar på förskolor runt om på ön samt i Särskolan. Sedan 2021 erhåller verksamheten stöd från Region Gotland. Den samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan på Gotland.

Nu tas nästa stora steg… Sedan november 2022 stöds verksamhetsutvecklingen av ett 3-årigt bidrag från Kulturrådet. ”Vibrationsverket – rum för rörelse” ska därigenom verka för breddad regional infrastruktur gällande dans- och ny cirkuskonst, med musik- och klangkonst i nära relation; vara en mindre produktionsplats, scen, plats för möte, träning och residens.

Lyssna, balansera och konsten att uppfatta med alla sinnen är verksamheten essens. De ovärderliga mötena med alla barn, ungdomar och vuxna är själva ursprunget till lusten och viljan att vidga verksamheten och platsens möjligheter. Tack!