JonglÖra för små öron

Foto: Friedel Weiser ©vibrationsverket

Foto: Friedel Weiser ©vibrationsverket

Sinnlig ljud- och balansupplevelse för barn för barn i förskoleålder 1 – 5 år

Mjuka ljud och musikalisk jonglering,

en sinnrik upplevelse som skapar lust att utforska

ljud, balans och rörelse

JonglÖra för små öron är en ljud- och rörelseföreställning + workshop som syftar till att stimulera lyssnande, sensomotorisk utveckling och närvaro. Det är en version av vår familjeföreställning JonglÖra som passar mindre rum och även riktigt små öron!

Av och med Anna E Weiser & Wolfgang Weiser

Kan ni kanske stanna hela dagen, eller komma tillbaka i morgon? Det här var roligt!!, säger barnen.
Det här var utvecklande! Skulle behövas varje dag! Detta tyckte barnen verkligen om! 
Det var så fantastiskt att se några av de mer försiktiga barnen ta för sig och våga så mycket!
Välkomna tillbaka, när ni vill!, säger förskolepersonal.

FLER ÄN 200 SPELADE FÖRESTÄLLNINGAR OCH WORKSHOPS!!!

JonglÖra för små öron i förskolan:

Max antal barn: Mindre barngrupper är önskvärt sett ur ett barnpedagogiskt perspektiv, max 12 barn.

Lokal: Aktiviteten anpassas efter förskolans förutsättningar men rummet får gärna vara rymligt och ljust. Det viktigaste är att barnen känner sig trygga i rummet.

Tid: Ca 45-50 min. Konsertföreställning ca 20 min + workshop ca 25 min.

Gemensamt avslut; reflekterande samtal och plocka ihop.

Bygg- och rivningstid: Ca 50 min (30 min före + 20 min efter)

Så här går det till:

  • Hej och samla barngruppen
  • Först interaktiv konsertföreställning, sedan blir det workshop – en kombination av att vi inspirerar med vårt material; ting som låter mjukt, jonglering med färgrika bollar och dukar, balanskonster, och att vi låter barnen vara med, prova och utforska genom lek.
  • Avsluta, plocka ihop, reflektionssamtal med barn och pedagoger.

Spelas just nu i Skapande Skola för kommunala förskolor på Gotland under namnet Lilla Ljud- och balansskolan.

Turnerade i Region Gotlands regi (Kultur och fritid) på kommunala förskolor under våren -19 och -20.