JonglÖra för små öron

Foto: Friedel Weiser ©vibrationsverket

Foto: Friedel Weiser ©vibrationsverket

För barn från 2 år

Sinnrik ljud- och jongleringskonsert/föreställning för små öron + prova på

En version av JonglÖra som passar mindre rum och även riktigt små öron

Av och med Anna E Weiser & Wolfgang Weiser

Kan ni kanske stanna hela dagen, eller komma tillbaka i morgon också? Wow! Det här var roligt!!, säger barnen.

Det här var utvecklande! Detta tyckte barnen verkligen om! Välkomna tillbaka!, säger förskolepersonal.

 

Spelas just nu i Skapande Skola för förskolor på Gotland under namnet Lilla Ljud- och balansskolan.

Turnerade i Region Gotlands regi (Kultur och fritid) på kommunala förskolor under våren -19 och -20.