Lyssna dans – känna ljud, vårworkshop i rörelseimprovisation

Skärmavbild 2022-04-05 kl. 20.22.04

Rörelseworkshop som blandar perspektiv från scen-, bild- och ljudkonst i lekfullt utforskande

Med danskonstnären Katarina Eriksson, Gbg/USA & tonsättarkoreografen Anna E Weiser, Gotland

Vi tränar konsten att lyssna med hela kroppen; som när en orkester stämmer sina instrument sinsemellan “stämmer” vi vår perception i mötet mellan rörelser, ljud, omgivning och material.

Tid: Fredag 17.30 -19.30, lördag 10.00 – 17.00, söndag 10.00 -14.00

Plats: Norrbackaskolans gymnastiksal, Visby

Kursavgift: 1800:- Prisreduktion för studenter och arbetslösa

Anmäl via mail

Ta med egen lunch eller luncha på stan. Kaffe och te serveras.

Med anledning av tidigare pandemi är det viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk.

Under första delen av dagen kommer vi att lägga en grund till improvisationsarbetet genom “lyssnande och görande” – ett enkelt materialbaserat utforskande med papper, trådar och objekt som kan klinga. Att vända uppmärksamheten till mottagande snarare än till “utsändande” får själva övergången mellan inifrån och ut att hamna i fokus. Vi tolkar dessa tunna övergångar, mellan ytor, membran, hud, som ett vävande mellan rum och person, ett lyssnande inifrån och ut. Arbetet kommer ha fokus på ljud, klangfärg och resonans och influerat av det somatiska förhållningssättet i Body-Mind Centering®

På eftermiddagarna fokuserar vi på principer från Kontaktimprovisation; öppnar upp vår känslighet till hur gravitationskraften verkar i oss och bygger upp trygghet genom ett antal “navigationsinstrument”. T.ex. frigör vi lederna för att kunna skifta vikt med lätthet, uppmärksammar det egna och varandras gravitationscenter, och balanserar medvetandet om våra berörings-, syn- och hörselintryck. De här koncepten kommer att utforskas I en anda av samarbete och nyfikenhet på det okända. Vi kommer även ägna oss åt gruppimprovisationer där vi utvecklar lätta övergångar in och ut ur fysisk kontakt och åt soloarbete för utforskande av personliga rörelseuttryck och musikalitet.

Katarina Eriksson är danskonstnär baserad i USA och Sverige, som har jobbat med improvisationsdans sedan 1989. Hon undervisar Kontaktimprovisation och improvisationsbaserad dans internationellt och skapar föreställningar, ofta i bland-konst sammanhang. Katarinas sätt att instruera uppmuntrar samarbete, en mångfald av uttryck och ett “nybörjar- sinne”. Hennes huvudsakliga kreativa vägvisare är sårbarhet, musikalitet och lekfullt allvar. katerimpro.wixsite.com/website-1

Anna E Weiser är kompositör/klangkoreograf, sångare, skribent och utbildad BMC® Somatic Movement Educator vid Movimiento Atlas, Spanien, med masterexamen i musik från KMH. I hennes praktik utforskar hon klang och lyssnande i vidare perspektiv; materialnära, rumsligt, i landskap, i relation till kropp, sensibilitet och perception. Hon skapar tvärkonstnärliga verk eller medverkar i samarbetsprojekt.  www.annaeweiser.se