Lyssna dans – känna ljud, tvärkonstnärlig workshop

Skärmavbild 2023-04-03 kl. 12.23.48

Lyssna dans – känna ljud

Tvärkonstnärlig workshop för konstnärer med praktiker inom dans, ton, bild, form, rum & hantverk

31/7 – 4/8 i tältet i Anga

Med danskonstnär Katarina Eriksson, Gbg & tonsättare, musiker, mover, Anna E Weiser, Anga

del av Vibrationsverkets fördjupningsdagar/Deepening Days 31/7 – 5/8 2023

31/7 – 4/8 Workshop, utbyten, jam, öppen scen

5/8 kl 19.00 Danskonsert – Duos, se separat info under Evenemang

Att lyssna med alla sinnen, uppfatta tonen i rörelsen, i materialet, formen, kroppen, instrumentet eller färgen, är grundläggande i flera konstnärliga praktiker och processer. Workshopen tar sin utgångspunkt i improvisatorisk dans- och tonkonst för att utforska och fördjupa konstämnesgemensamma perspektiv.

Workshopschema 31/7 – 4/8

Måndag 17.00 – 19.00

Tisdag – torsdag 10.00 – 15.00

Fredag 10.00 – 13.00

Eftermiddagar och kvällar öppna för kollegialt utbyte och jam sessions, Öppen scen på torsdag

Pris: Från 800:- till 2100:- , betala vad du kan där emellan

Anmäl

Vibrationsverkets Tält i Anga. Kläder efter väder. Tillgång till kök, samt logi i tält kan erbjudas till självkostnadspris. Ca 5 km till badplats i Baju. Ca 5 km till närmaste busshållplats i Kräklingbo, dit vi kan hämta och lämna med bil.

Arr: Vibrationsverket – Rum för rörelse, med stöd av Dans på Gotlanddans på gotland

Om workshopen

Under första delen av dagen kommer vi arbeta med närvaro och känsla av ljud. Papper, trä, gräs, glas, väv, vävnad, lera, mineral, metall … Materialen omger oss, bygger våra hus, våra kläder. De klingar på olika sätt när vi rör dem, ibland så vi hör, ibland som en känsla i kroppen bara.

I ett lyssnande utforskande med papper, trådar, material och objekt som kan klinga, kommer vi fokusera på att urskilja texturer och klangfärger, på att höra och märka skillnad. Arbetet är influerat av Body-Mind Centering®, ett integrerat och förkroppsligat förhållningssätt till rörelse, utvecklat av Bonnie Bainbridge Cohen.

På eftermiddagarna leker vi med aspekter av improvisatorisk scenkonst och dansformen Kontaktimprovisation.  Beredskap att tryggt kunna “falla in I rörelse och beröring” kombineras med kompositionselement såsom musikalitet, rumsmedvetande och ensemble-tänk.

Vi hämtar inspiration från kontaktimprovisationens ursprung; ett scenkonstnärligt undersökande av den rena fysiken i att sätta kroppsmassan i rörelse och falla, fånga, rulla och “mjuk-krasha” in i varandra. Fenomen som rörelseenergi, gravitationscenter och centrifugalkraft blir “navigationsinstrument” som hjälper oss att förenkla och fördjupa det improviserade ögonblicket.

Perceptionsövningar uppmuntrar till flexibilitet mellan beröring, seende, och hörsel och vidgar perspektivet mot gruppkänsla och rumslighet.  Tajming – att ha “broms- och hastighetskontroll” mitt i rörelseflödet – ökar potentialen för improvisatorisk oförutsägbarhet och “sam-dansglädje”.

De här koncepten kommer att utforskas I en anda av samarbete, nyfikenhet och lekfullt allvar.

 

Katarina Eriksson är danskonstnär baserad i USA och Sverige, som har jobbat med improvisationsdans sedan 1989. Hon undervisar Kontaktimprovisation och improvisationsbaserad dans internationellt och skapar föreställningar, ofta i bland-konst sammanhang. Katarinas sätt att instruera uppmuntrar samarbete, en mångfald av uttryck och ett “nybörjar- sinne”. Hennes huvudsakliga kreativa vägvisare är sårbarhet, musikalitet och lekfullt allvar. katerimpro.wixsite.com/website-1

Anna E Weiser är tonsättare/klangkoreograf, sångare, skribent och utbildad BMC® Somatic Movement Educator vid Movimiento Atlas, Spanien, med masterexamen i musik från KMH. I hennes praktik utforskar hon klang och lyssnande i vidare perspektiv; materialnära, rumsligt, i landskap, i relation till kropp, sensibilitet och perception. Hon skapar transdisciplinära verk eller medverkar i samarbetsprojekt.  www.annaeweiser.se